Varsling

Varslingsplan Løpshavn Båtforening

Varsling ved ulykke RING – AMK 113, Brann 110 eller Politi 112.
Kontakt også Leder Tor Rolandsen på tlf. 952 43 171.

Administrative beskjeder og spørsmål – bruk skjema på webside.

Feil med belysning parkeringsplasser:
Kontakt styret i borettslaget.

Feil med bryggefortøyninger, flytebrygger, landgang, landfeste, promenade eller kai:
916 12 715 Roger.

Feil med lys på molohoder:
900 81 888 Kurt.

Feil med strøm eller strømsøyler på bryggene:
916 12 715 Roger.

Feil med vann eller vannposter på bryggene:
916 12 715 Roger.

Feil på lys langs promenade:
900 81 888 Kurt.

Feil på nettside:
958 01 555 Jon-Roger.

Feil på webkamera:
911 10 090 Robin.

Gjesteplass:
958 01 555 Jon-Roger.

Problemer med båt og fortøyning:
Kontakt båtplasseier og båtplassleier. Oppdaterte lister finnes på Havneweb.

Salg/kjøp av båtplass:
Bruk skjema på hjemmesiden.

Spørsmål angående faktura, purring og betaling:
913 13 598 Ottar

Ukjent båt på din plass:
Sjekk registreringsnummer/serienummer og be om hjelp hos Småbåtregisteret/Politiet.

Andre henvendelser:
Bruk skjema på hjemmesiden.

Comments are closed.